1200 zł.brutto (potwierdzone wpłatą na konto)

  ** Chcę dodatkowo wykupić reklamę na portalu www.ambasadakosmetyczna.pl o wartości 30zł brutto  Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

  Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.