300 zł. brutto* do 15 grudnia 2019 (potwierdzone wpłatą na konto)
  350 zł. brutto* od 16 grudnia 2019 do 31 stycznia 2020 (potwierdzone wpłatą na konto)
  400 zł. brutto* od 1 lutego do 1 marca 2020 (potwierdzone wpłatą na konto) - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA  Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

  Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.